Ang kalungkutan ng mga gwapo
Putoshop

Putoshop

Kasi eh.

Kasi eh.

Let’s make basa the book while making kinig to the music.

Let’s make basa the book while making kinig to the music.